Tarih : | at : | Safemode : ON
> root@redhatz:~# Alımlar Başlamıştır. İletişim Bölümünden Alım Yapan Yöneticimize Ulaşabilirsiniz.
> root@redhatz:~# #redhatzopturkey 2016 Yeni Dönemi Artık Aktiftir. BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..Başlık Yazar Yetki Comt Düzenlenen Kategori

ALGORİTMALAR - Sıralama Algoritmaları - Kabarcık Sıralama Unknown rwxr-xr-x 0 09:02:00

Başlık ALGORİTMALAR - Sıralama Algoritmaları - Kabarcık Sıralama
Yetki rw-r--r--
Yazar Unknown
Zaman 09:02:00
Kategori
Share

Bubble sort animationKabarcık Sıralaması, bilgisayar bilimlerinde kullanılan yalın bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında iki öğenin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına dayanır. Algoritma, herhangi bir değişiklik yapılmayıncaya kadar dizinin başına dönerek kendisini yineler. Adına "Kabarcık" sıralaması denmesinin nedeni büyük olan sayıların aynı suyun altındaki bir kabarcık gibi dizinin üstüne doğru ilerlemesidir.
Başlangıçta yer yer değiştirme sıralaması olarak adlandırılan kabarcık sıralaması, dizi içindeki büyük elemanların algoritmanın her adımında dizinin sonuna doğru doğrusal olarak ilerlemesini sağlar. Bu ilerleme, seçmeli sıralama algoritmasındaki dizideki değeri küçük olan elemanların dizinin başında kümelenmesi yöntemine benzer şekilde gerçekleşir.
Kabarcık sıralaması dizinin başından başlar ve dizi elemanlarını sırayla seçer. Seçilen dizi elemanı kendinden sonra gelen elemandan büyükse bu iki elemanın yerleri değiştirilir. Bu işlem sonucunda dizinin en büyük elemanı dizi sonuna yerleştirildiğinden bir sonraki adımda arama sınırı bir eleman geri çekilir. Bu işlem, dizinin sonundaki elemanın karşılaştırılmasına kadar yinelenerek sürdürülür.

ALGORİTMANIN KARMAŞIKLIĞI

Kabarcık sıralama algoritmasının ortalama ve en kötü durumdaki karmaşıklığı \mathcal{O}(n^2)'dir. Algoritma ortalama ve en kötü durumda \mathcal(n^2 /2) adet karşılaştırma ve yer değiştirme gerçekleştirir.

ALGORİTMANIN ADIM ADIM İŞLEYİŞİ

İçeriği "5 1 4 2 8" olan bir dizi kabarcık sıralaması ile en küçükten en büyüğe doğru aşağıdaki biçimde sıralanır. Her adımda dizinin kalın olarak işaretlenmiş elemenları karşılaştırılan elemanlardır.
 Birinci Geçiş:
5 1 4 2 8 ) \to ( 1 5 4 2 8 ) Burada algoritma ilk iki elemanı karşılaştırır ve yerlerini değiştirir.
( 1 5 4 2 8 ) \to ( 1 4 5 2 8 )
( 1 4 5 2 8 ) \to ( 1 4 2 5 8 )
( 1 4 2 5 8 ) \to ( 1 4 2 5 8 ) Burada elemanlar zaten sıralı olduğu için algoritma yerlerini değiştirmez.
İkinci Geçiş:
1 4 2 5 8 ) \to ( 1 4 2 5 8 )
( 1 4 2 5 8 ) \to ( 1 2 4 5 8 )
( 1 2 4 5 8 ) \to ( 1 2 4 5 8 )
( 1 2 4 5 8 ) \to ( 1 2 4 5 8 )
Artık dizi sıralıdır ancak algoritma işlemin bittiğini bilmemektedir. Algoritmanın dizinin sıralandığını anlaması için bütün dizinin üzerinden hiçbir değişiklik yapmadan tam bir geçiş yapması gerekir.
Üçüncü Geçiş:
1 2 4 5 8 ) \to ( 1 2 4 5 8 )
( 1 2 4 5 8 ) \to ( 1 2 4 5 8 )
( 1 2 4 5 8 ) \to ( 1 2 4 5 8 )
( 1 2 4 5 8 ) \to ( 1 2 4 5 8 )
Sonuç olarak dizi sıralanmıştır ve algoritma sonlanır.

SÖZDE KODU

Algoritmanın yalın bir sözde kod olarak gösterimi aşağıdaki gibidir:
procedure bubbleSort( A : sıralanabilir öğe dizisi ) defined as:
 do
  swapped := false
  for each i in 0 to length( A ) - 2 do:
   if A[ i ] > A[ i + 1 ] then
    swap( A[ i ], A[ i + 1 ] )
    swapped := true
   end if
  end for
 while swapped
end procedure </gösterilebilir:
procedure bubbleSort( A : sıralanabilir öğe dizisi ) defined as:
 for each i in 1 to length(A) do:
  for each j in length(A) downto i + 1 do:
    if A[ j -1 ] > A[ j ] then
     swap( A[ j - 1], A[ j ] )
    end if
   end for
 end for
end procedure 
http://www.banadersanlat.com/index.php/algoritmalar/4431-s-ralama-algoritmalar-kabarc-k-s-ralama.html

0 yorum:

Yorum Gönder

Makalemizi Okuduysanız Yorum yapabilirsiniz. Küfürlü Yorumlar Silinir Ve Kullanıcı Engellenir. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz
#RedHatzOpTurkey

Blogger tarafından desteklenmektedir.